Доступ к публичной информации

Управління ТОВ ЗДО «МІНІ МІ» здійснюють:

 • засновник – Брайловська Ольга Олександрівна,
 • директор закладу дошкільної освіти – Брайловська Наталя Яківна,
 • колегіальний орган управління залкаду (педагогічна рада).

Управління ТОВ ЗДО «МІНІ МІ-2» здійснюють:

 • засновник – Брайловська Ольга Олександрівна,
 • директор закладу дошкільної освіти – Романенко Тетяна Василівна,
 • колегіальний орган управління залкаду (педагогічна рада).

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

ТОВ ЗДО «МІНІ МІ»

Освітній процес забезпечують:

 • директор – ;
 • вихователь-методист – 1;
 • вихователі – 2;
 • вчитель – логопед – 1;
 • практичний психолог – 1;
 • педагог з англійської мови - 1

А також:

 •  сестра медична – 1;
 •  помічник вихователя для дітей віком до 3-х років – 1;
 •  помічник вихователя для дітей віком від 3-х років – 2;

ТОВ ЗДО «МІНІ МІ-2»

Освітній процес забезпечують:

 • директор – 1;
 • вихователі – 4;
 • вчитель – логопед – 1;
 • педагог з англійської мови - 1

А також:

 •  сестра медична – 1;
 •  помічник вихователя для дітей віком до 3-х років – 1;
 •  помічник вихователя для дітей віком від 3-х років – 2;

Завдання Базового компоненту дошкільної освіти у ТОВ ЗДО   «МІНІ МІ» та ТОВ ЗДО «МІНІ МІ-2»  реалізуються через програму «Дитина» (освітня програма для дітей від 2 до 7 років)

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej

Схвалено педагогічною радою № 1 від 28.08.2020 р. «Про організацію освітньої діяльності закладу дошкільної освіти у 2020– 2021 навчальному році»

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

в ТОВ ЗДО «МІНІ МІ»:

 • Проєктна потужність закладу – 35 місць.
 • Фактична кількість здобувачів освіти –  на  01.01.2021 рік –  26 дітей.

У закладі функціонує 3 групи, із них:

 • Група раннього віку «Малишаріки» - 7 дітей;
 • Група молодшого віку «Смішаріки» - 9 дітей;
 • Група старшого віку «Смайлики» - 10 дітей

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

в ТОВ ЗДО «МІНІ МІ- 2»:

 • Проєктна потужність закладу – 50 місць.
 • Фактична кількість здобувачів освіти –  на  01.01.2021 рік –   29 дітей.

У закладі функціонує 3 групи, із них:

 • Група раннього віку «Малишаріки» - 10 дітей;
 • Група молодшого віку «Бджілки» - 11 дітей;
 • Група старшого віку «Смайлики» - 8 дітей

Мовою освітнього процесу ТОВ ЗДО «МІНІ МІ» та ТОВ ЗДО «МІНІ МІ-2» відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту» є державна мова  –  українська.

Буллинг

№ з/п Заходи Термін проведення Відповідальний
Нормативно-правове забезпечення
1 Створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища. Розроблення та оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти упродовж року директор
2 Обробка та розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків (законних представників), педагогів, інших осіб. За необхідності, проведення службового розслідування, розгляду питання на педагогічній раді та створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття необхідних рішення за результатами проведеного розслідування у разі виявлення випадку директор
3 Невідкладне інформування, уразі виявлення випадку булінгу, відповідних уповноважених підрозділів органів, визначених Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» у разі виявлення випадку директор
Робота з педагогами та колективом
4 Круглий стіл: «Проблема насильства над дітьми дошкільного віку» вересень практичний психолог
5 Семінар «Кожна дитина особлива і неповторна» жовтень   практичний психолог вихователь-методист
6 Тренінг для педагогів «Булінг (цькування). На скільки серйозною є ця проблема в суспільстві? Шляхи вирішення цієї проблеми» листопад практичний психолог
7 Семінар-консультація: «Профілактика жорстокого поводження з дітьми в родині» січень практичний психолог
8 Інформаційно-роз’яснювальні заходи з педагогами, працівниками, батьками, дітьми щодо запобіганню і протидії булінгу (за сприяння службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, соціальними службамими) січень Директор практичний психолог вихователь-методист
9 Семінар-консультація: «Конфліктна ситуація між дітьми? Що робити?» лютий практичний психолог
10 Тематичний стіл-бесіда для педагогів та працівників (до Міжнародного дня протидії булінгу 4 травня) щодо управління власними емоціями, подолання стресу, ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктних ситуацій (перегляд відео роликів та інтерв’ю фахівців) квітень   директор практичний психолог вихователь-методист
11 Проведення психологічних бесід та ігор з педагогами та  працівниками (Тема обирається практичним психологом відповідно до потреб колективу): «Моя реакция на …», «Мої дії під час …» для вивчення психологічного клімату в колективі травень практичний психолог
12 Організація і проведення освітньо-правового тижня в рамках Міжнародного дня захисту дітей 1 червня та Міжнародного дня безневинних дітей – жертв агресії 4 червня: семінари-тренінги, арт терапія, сюжетно-рольові ігри, конкурси дитячих робіт червень Директор практичний психолог вихователь-методист
Робота з дітьми
13 В рамках проведення тижня правового виховання провести наступні тематичні заняття про права і обов’язки дитини: «Я і моя родина», «Казка нас навчить як на світі жить» вересень вихователі
14 Бесіда «Права і обов’язки дитини в сім’ї», «Мої обов’язки вдома» жовтень практичний психолог вихователі
15 Виховання моральних якостей дітей дошкильного віку засобами художніх творів, обігравання українських народних пісень, театралізована діяльність за сюжетами казок. Створення родинного дерева, альбому «Імена в моїй родині»   листопад вихователі
16 Організація та проведення занять та бесід, що вчать осмислювати права і сприяти їх дотриманню, розумінню своїх обов’язків та обов’язків дорослих, формувати у дітей уявлення про толерантність та повагу по відношенню до інших людей постійно практичний психолог вихователі
17 Сюжетно-рольова гра  «Подорож до країни дружби» лютий вихователі
18 Розвиток емоційної сфери, формування навичок командної взаємодії та проявів індивідуальності у дітей старшого дошкільного віку за допомогою ігор («Розмова по телефону», «Назви моє ім’я ласкаво» «Магазин», «Бесіда в черзі», «Знайомство»   квітень практичний психолог вихователі
Робота з батьками
19 Інформаційно-роз’яснювальна стаття «Як побудувати кордон з дитиною, що захищатиме інтереси, оберігатиме від зайвої агресії, мінімізуватиме конфлікти» протягом року практичний психолог
20   Забезпечення просвітницької та консультативної допомоги батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (звернення уваги на існування в Україні системи безкоштовної правової допомоги, в рамках якої можна отримати онлайн юридичну консультацію, звернутися за телефоном, завітати до одного із центрів або скористатися довідково-інформаційною платформою) протягом року практичний психолог, вихователь – методист, педагоги
21 Фотовиставка: «Я і мої права» вересень практичний психолог
22 Забезпечення інформацією про можливість (за потребою) звернутися до практичного психолога за особистою консультацією жовтень практичний психолог
23 Консультація для батьків «Щастя дитини залежить від родини» жовтень практичний психолог

Відповідно до Закону України «Про освіту» керівник закладу дошкільної освіти:

 • контролює виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 • сприяє створенню у закладі освіти безпечного освітнього середовища вільного від насильства та булінгу (цькування)
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення щодо відповідних заходів реагування на основі результатів проведеного розслідування
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та Служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити керівника навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, незалежно від того, чи поскаржилась жертва булінгу чи ні.

Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

 1. На ім’я керівника закладу подається заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб.
 2. Керівник закладу освіти обов’язково має розглянути звернення.
 3. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування.
 4. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.
 5. Якщо мав місце єдиноразовий випадок цькування у дитячому середовищі – питання щодо вирішення конфлікту вирішується учасниками освітнього процесу в межах закладу освіти.
 6. Якщо комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 7. Керівник закладу освіти забезпечує надання соціальних, психологічних та педагогічних послуг та консультацій здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), постраждали від нього чи стали його свідками.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти:

 • Керівник закладу освіти отримавши заяву про випадок боулінгу (цькування) невідкладно реагує на представлені факти: відповідним Наказом створює в закладі освіти комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування.
 • Рішення комісії викладаютьс в акті та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.
 • Якщо комісія, створена для розгляду випадку булінгу (цькування) підтвердила факт булінгу (цькування), визнала що це був не одноразовий конфлікт чи сварка - керівник закладу освіти в обов’язковому порядку повідомляє: - уповноваженому підрозділу органів Національної поліції України;  - службі у справах дітей.
 • Якщо комісія з розгляду випадку булінгу (цькування) за результатами проведеного розслідування не кваліфікує конкретний випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, він може одразу звернутися до органів Національної поліції із заявою.

Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка) (цькування)– це  діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Ознаки булінгу

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі;
 • наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Види булінгу

 • фізичний (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення тілесних пошкоджень);
 • психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж);
 • економіний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей);
 • сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти);
 • кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв).

Як відрізнити звичайний конфлікт від булінгу

Не кожен конфлікт є булінгом.

Цькування – це тривалі, повторювані дії, а одинична (єдиноразова) сутичка або сварка між учасниками таким не вважаються. Наприклад, якщо у закладі освіти Вашу дитину штовхнули, або друзі посварилися –  це не вважається булінгом.

Ключовою ознакою саме булінгу є навмисне бажання завдати шкоди, принизити жертву. Якщо мають місце регулярні приниження, насміхання, штовхання, нецензурні вислови або побиття з боку однолітків або інших осіб, це вважається булінгом.

Педагогічні працівники у запобіганні та протидії булінгу

Керівник закладу освіти зобов’язаний створити у закладі освіти безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу.

Керівник закладу освіти:

 • Розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.
 • Забезпечує оприлюднення на веб-сайтах плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
 • Розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) та видає рішення про проведення розслідування.
 • Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування.
 • Якщо мав місце єдиноразовий випадок цькування у дитячому середовищі – питання щодо вирішення конфлікту вирішується учасниками освітнього процесу в межах закладу освіти.
 • Якщо комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти   повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 • Керівник закладу освіти забезпечує надання соціальних, психологічних та педагогічних послуг та консультацій здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), постраждали від нього чи стали його свідками.

Педагогічні працівники закладу та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити керівника навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, незалежно від того, чи поскаржилась жертва булінгу чи ні.

Відповідальність за вчинення булінгу

З прийняттям нового закону було запроваджено адміністративну відповідальність за вчинення булінгу.

Відтепер вчинення булінгу (цькування) стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу карається штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Такі діяння, вчинені повторно протягом року після або групою осіб караються штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

У разі вчинення булінгу (цькування) неповнолітніми до 16 років, відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Окремо передбачена відповідальність за приховування фактів булінгу (цькування). Якщо керівник закладу освіти не повідомить органи Національної поліції України про відомі йому випадки цькування серед учнів, до нього буде застосоване покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або виправних робіт до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

Телефон горячих линии:

 • Национальная полиция Украина 102
 • Горячая телефонная линия по буллинг (травля) 116000
 • Детская линия 116111 или 0800500225 (с 12.00 - 16.00)
 • Горячая линия по вопросам предотвращения насилия 116123 или 0800500335
 • Центр предоставления бесплатной правовой помощи 0800213103
 • Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка 044 255 76 75
 • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека 0800 50 17 20